(Last Updated On: 25 april 2019)

Flyers_Minimahuisdieren_achterzijde

Wij steunen mensen met een huisdier, die tijdelijk in financiele nood verkeren, zelf zijn aangewezen op de voedselbank en niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier(en), als voeding en acute medische zorg. Wij steunen met bemiddeling van voer dat gratis wordt verstrekt aan huisdier eigenaren die zijn aangesloten bij reguliere voedselbanken. Het aantal deelnemende voedselbanken die ook wat voer meegeven voor huisdieren groeit.

Wij bereiken nu zo’n 3,500 minima huisdieren. Maatschappelijk werkers, voedselbanken, dierenartsen, bewindvoerders en clienten zelf kunnen een steunaanvraag indienen bij de stichting voor acute medische behandeling van een huisdier. Maar we doen meer, wij proberen mensen bij te staan in een situatie van herplaatsing van een dier, als dat door financiele nood bij het gezin niet meer kan blijven, wij helpen bij herplaatsing van een aanwezig dier, o.m. bij psychische nood van een client.

Hiervoor zoeken wij altijd samenspel met collega-dierenwelzijn organisaties. Onze slogan ‘samenwerking is de sleutel tot succes’.
De stichting kan nooit garantie geven voor de financiele steunverlening, aangezien ze zelf volledig afhankelijk is van donaties.