Bent u zelf de eigenaar? Dan kunt u om het even welk onderdeel van uw bezittingen via
een gift of legaat schenken – zowel onroerend als roerend goed (zoals meubilair, baar geld,
aandelen, juwelen).

Wat is een gift?

De kans bij uitstek om de vereniging van uw keuze actief te steunen!
Voor roerend en onroerend goed kan de schenking gebeuren onder drie vormen:

 • De handgift bestaat uit de overdracht van een goed van hand tot hand. Het voordeel?
  Verplichte registratie is niet nodig. Zo vermijdt u de betaling van schenkingsrechten. Er is wel
  een voorwaarde: u moet nog meer dan drie jaar leven.
 • De gift per overschrijving is een indirecte schenking die fiscaal sterk op de handgift lijkt: via
  een overboeking tussen bankrekeningen.
 • De gift bij notariële acte is de enige mogelijkheid voor onroerend goed. De
  schenkingsrechten worden bij het neerleggen van de acte geïnd. De termijn van drie jaar is
  bij deze formule niet van toepassing.

Wat is een legaat?

Het is een laatste wilsbeschikking waarbij u uw volledige vermogen of een deel ervan
legateert aan een of meerdere begunstigden. Dat kunnen zowel fysieke personen als
verenigingen zijn.
U kunt uw wilsbeschikking op verschillende manieren realiseren:

 • Met een algemeen legaat laat u uw bezittingen aan een of meer begunstigden na. De
  legatarissen kunnen aanspraak maken op de totaliteit van uw nalatenschap, los van andere
  legaten die u hebt ingebouwd.
 • Bij het legaat onder algemene titel laat u een evenredig deel van uw nalatenschap of een
  soort goed na. Voorbeelden: ‘25% van mijn nalatenschap’ of ‘een kwart van mijn onroerend goed’.
 • Bij het legaat met bijzondere titel schenkt u een welbepaald goed aan de begunstigde van
  uw keuze. Voorbeelden: ‘een bedrag van 10.000 euro’, ‘mijn gebouw in Leuven’, ‘mijn uurwerk’.
 • Iedere legataris – met uitzondering van de bijzondere – betaalt zijn deel van de
  successierechten, afhankelijk van het deel dat hij krijgt. Maar iedere legataris verkrijgt zijn
  eigen successierechten, tenzij u dat in uw testament anders vastlegt.

Hoe laat u een legaat na?
Stel een testament op. Meer informatie over testamenten vindt u hier