Voordelen van notarisadvies

Wilt u de vereniging van uw keuze steunen met een gift of een legaat?
Dan is de notaris uw bevoorrechte gesprekspartner.

Hij kent uw gezinssituatie en uw vermogen. Daarom is hij het best geplaatst om u te adviseren over hoe u schenkingen bij voorkeur uitvoert: via een gift of een legaat.
Een gift doet u tijdens uw leven. Een schenking via legaat gebeurt na uw overlijden. In beide gevallen moet u rekening houden met rechtsprincipes. Een voorbeeld? Het eventuele wettelijke erfdeel van uw kinderen of ouders – met andere woorden het deel van uw vermogen dat u minimaal voor hen moet opzijzetten. Kiest u voor een gift? Dan geeft de notaris u informatie over hoe dit moet gebeuren. Hij vertelt u over de voor- en nadelen van een authentieke schenking (met notariële acte) of een handgift.
Schenkt u liever pas na uw overlijden? Dan helpt hij u een testament opstellen. Dat lijkt eenvoudig, maar elke situatie is uniek.
U moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Bij een legaat zijn de juiste woorden en het soort legaat essentieel voor de correcte uitvoering van uw wensen na uw overlijden.
Daarbij is het advies van uw notaris goud waard.

De notaris geeft advies op drie vlakken:

 • Eerst en vooral informeert hij u over welke aanpak de voorkeur geniet in uw concrete
  gezinssituatie en met uw vermogen. Daarbij houdt hij rekening met eventuele beperkingen
  van uw vrijheid om een deel van uw bezittingen weg te geven of in een legaat te stoppen.
  Het wettelijke erfdeel is er een van.
 • Hij helpt u om uw schenking praktisch uit te voeren en uw testament met de juiste
  bewoordingen op te stellen. Hij waakt over de juridische correctheid van deze akten.
 • Hij bewaart uw testament, zodat er na uw overlijden rekening wordt gehouden met uw
  laatste wilsbeschikkingen.

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw
Bergstraat 30-34
1000 Brussel
Meer informatie: www.notaris.be