Over het testament.

Een testament kan verschillende vormen aannemen.
De twee belangrijkste zijn:

  • Het eigenhandig geschreven testament schrijft u zelf volledig met de hand. U dateert en
    ondertekent het. Uw notaris mag het voor u bewaren.
  • Het openbaar testament dicteert u aan uw notaris. Die bewaart het met de grootste zorg.

Centraal Testamentenregister (CTR)
In elk geval is het raadzaam om uw notaris te vragen om uw testament in het Centraal
Testamentenregister (CTR) in te schrijven. Dan bent u er zeker van dat uw laatste
wilsbeschikkingen na uw dood worden uitgevoerd. Alleen het feit dat u een testament opstelde,
wordt geregistreerd. De inhoud komt er niet in: die blijft vertrouwelijk tot na uw overlijden.
Onthoud wel dat een testament maar één auteur kan hebben. Is dit niet het geval? Dan kan het
testament niet worden uitgevoerd na het overlijden van de eerste erflater, als de tweede nog leeft.

 

Waarom een testament?

Maak een testament om uw vermogen te verdelen volgens regels die afwijken van de wettelijke standaarden. Op die manier laat u uw vermogen na aan andere begunstigden dan alleen maar uw kinderen, partner, verre of nabije verwanten – afhankelijk van uw
familieverbanden.
Is er geen testament? Dan bepaalt de Belgische wetgeving dat al uw bezittingen worden verdeeld tussen de bevoorrechte (kinderen, partner, ouders) of wettelijke erfgenamen (broers, zusters, neven of nichten). Zonder bevoorrechte of wettelijke erfgenaam erft de staat uw bezittingen.
Met een testament legt u zelf vast hoe u uw bezittingen wenst verdeeld te zien na uw overlijden – natuurlijk met respect voor de wettelijke erfdelen van bepaalde erfgenamen.
Als u deze regel respecteert, kunt u in hetzelfde testament uw familie, bepaalde leden ervan of de instelling van uw keuze voordelen toekennen.