In geval van een storting werden uw adresgegevens door de bank meegedeeld. In het geval
van een gift geeft u zelf alle nodige informatie.