Enkel instellingen die door het Ministerie van Financiën erkend zijn of die in de wet
opgenomen zijn mogen voor giften fiscale attesten uitgeven.