Zij werden erkend door het Ministerie van Financiën. Dit gebeurde op basis van algemene en
specifieke voorwaarden, waarmee onder meer wordt nagekeken of de organisatie wettelijk
is, of er echt geen sprake is van winstbejag en of de organisatie effectief strijdt voor de
doelstelling die zij aangeeft.