Het attest wordt altijd in het jaar NA de gift opgestuurd, eind februari of begin maart.
Bovendien wordt het fiscaal attest ook elektronisch ingevoerd door de verenigingen, zodat
het vooraf is ingevuld in uw belastingsaangifte.