Als u, over het hele jaar, minstens 40 euro gegeven aan dezelfde erkende instelling heeft u
recht op een fiscaal attest. Met een fiscaal attest kunt u het bedrag van uw gift aftrekken van
uw totale belastbare netto-inkomen.