De originele fiscale attesten die u ontvangt, mag u bij uw belastingsaangifte voegen,
maar in het geval u Tax on Web gebruikt, is dat niet nodig.