Het fiscaal attest wordt door de erkende instelling opgestuurd naar het postadres van degene
die de gift gedaan heeft. Een elektronische zending van een pdf is eveneens toegelaten.