Fiscaal aftrekbare giften.

Giften van minstens € 40 aan erkende instellingen of instellingen opgenomen in de wet met een wetenschappelijk, cultureel, sociaal of humanitair doel kunnen van de belastingen worden afgetrokken. Ook hier geldt dat je de fiscale attesten goed bijhoudt. Als je een bepaald attest niet hebt ontvangen, contacteer dan de instelling met de vraag of ze een duplicaat van het fiscaal attest kunnen toesturen.
Tel de verschillende bedragen op en noteer het resultaat in vak VII, 3, code 1393-64 of code 1394-61.