Tot welk bedrag zijn giften fiscaal aftrekbaar?

Het maximumbedrag dat fiscaal aftrekbaar is, is voor natuurlijke personen (particulieren): maximum10% van het totale netto-inkomen (voor echtgenoten per persoon) met een absoluut plafond van 310.930 EUR (voor echtgenoten per persoon).

voor vennootschappen: maximum 5% van de belastbare winst met een absoluut maximum van 500.000 EUR