De Sperwer vzw richt zich tot volwassenen met een beperking die ondersteuning vragen op vlak van wonen, werken en / of vrije tijd.
We willen werken aan een kwalitatieve, zelfstandige en aangename situatie op vlak van wonen, werken en vrije tijd, waarin ieder zijn eigen mogelijkheden kan ontplooien, en dit binnen de grenzen van een te verantwoorden hulpverlening. In het dagcentrum staat werk centraal, naast vorming, sport en ontspanning. Begeleid werken is het uitoefenen van een onbetaalde job op een gewone werkplek met ondersteuning van een jobcoach. Begeleid wonen is zelfstandig wonen met begeleiding op maat. Daarnaast is er nog mogelijkheid tot trajectbegeleiding waarbij de persoon op weg wordt geholpen naar de hulpverlening in het algemeen. Ieder centje draagt bij aan de verdere uitbouw ervan!