Missie:
Voor een maximale vooruitgang in de strijd tegen kanker.

Acties:
• Financiering van het wetenschappelijk kankeronderzoek
• Sociale begeleiding, steun en informatie van kankerpatiënten en hun naasten.
• Promotie van een gezonde levenswijze, van preventie en opsporing van kanker door het breed verspreiden van wetenschappelijk gevalideerde informatie.

 

Middelen:
Vrijwel uitsluitend dankzij de vrijgevigheid van haar donateurs kan de Stichting
tegen Kanker haar werking voortzetten. De voornaamste bron van inkomsten zijn de legaten.

Deze vertegenwoordigen bijna 50% van de lopende inkomsten.

 

Waarom een legaat schenken aan de Stichting tegen Kanker?:
• Om haar werking te steunen zodat zij het wetenschappelijk kankeronderzoek kan blijven
financieren, de patiënten en hun naasten kan steunen en verder initiatieven kan nemen
rond gezondheidsbevordering.
• Omdat u zelf in alle vrijheid kunt beslissen over wat er met het geld gebeurt.
• Omdat de Stichting tegen Kanker, door haar statuut van stichting van openbaar nut, lagere
succesierechten geniet: 6,6% in Brussel, 8,8% in Vlaanderen en 7% in Wallonië.

Raadpleeg best een notaris voor bijkomende informatie.
Voor het beheer van de rekeningen gelden er strikte regels. Alles staat onder controle van een
onafhankelijk revisoren bureau. Voor meer informatie, raadpleeg de site

Stichting van openbaar nut erkend door het Koninklijk Besluit van 13 december 2004. Gerechtigd om legaten te ontvangen.