VZW Vriendenkring van Kunstnierpatiënten uit Ronse, Oudenaarde, Zottegem en Waregem.

Statutaire doelen:
De begeleiding van dialysepatiënten en hun verwanten, hun advies en informatie verstrekken,

en het bevorderen van de communicatie met en tussen hun, het scheppen van mogelijkheden in

groepsverband, die voor de patiënten als enkelingen verstoken blijven.

Werkdoelen:
Het algemeen welbehagen van patiënten verhogen, eenzaamheid bestrijden, sterker profi leren in
groep via activiteiten, daguitstap, vakantiedialyse.

Welke doelgroepen willen bereiken?
Hemodialysepatiënten, tranplantpatiënten, peritonealedialyse en sympathisanten – lotgenoten,
familieleden en personeelsleden.