Cliniclowns

 

 

 

 

 

Denken aan de dag dat u er niet meer zal zijn is nooit een prettige gedachte. Toch kan u maar beter goed voorbereid zijn en weten welke mogelijkheden er zijn. In de laatste 10 jaar zijn er reeds verschillende personen die de Vzw Cliniclowns België tot erfgenaam hebben gemaakt. Als organisatie die geen subsidies ontvangt is deze vorm van inkomsten heel erg belangrijk.

 

WAT IS EEN LEGAAT ? Indien iemand overlijdt, zonder dat er een testament werd opgesteld, worden de goederen overgedragen aan de erfgenamen. Dit gebeurt volgens de bij wet vastgestelde categorieën. Bij gebrek aan erfgenamen wordt de volledige nalatenschap door de staat in beslag genomen tenzij … er een testament werd opgemaakt. Indien u per testament naast een bijzondere legataris (neef,buur,vriend…) ook een vereniging wil aanstellen als legataris, doet u er goed aan de mogelijkheden van een duo-legaat te bekijken. Door een duo-legaat kan de erflater ervoor zorgen dat zijn erfgenamen geen successierechten betalen omdat de verenigingen deze last dragen. Een voorbeeld: Men wil 100.000 euro nalaten aan een nicht volgens de wettelijke tarieven van het Vlaams Gewest. Indien men dit bedrag enkel aan de nicht nalaat, betaalt zij 47.500 euro aan belastingen en houdt dus 52.500 euro over. Laat men echter 60.000 euro na aan de nicht, en 40.000 euro aan het goede doel dat alle successierechten betaalt (45% op het deel van de nicht en 8,8% op de 40.000 euro ) dan houdt de nicht 60.000 euro over en de VZW 9.480 euro.

 

HOE GAAT U BEST TE WERK ? We raden u aan om u te wenden tot een notaris indien u wenst te legateren. Hij kan u het best onpartijdig adviseren en indien nodig contact opnemen met de organisatie van uw keuze. Een eerste consult is bovendien meestal gratis.