Een volwaardige plaats vinden in de samenleving is voor mensen met een beperking vaak een moeilijke opdracht. Daarom gaan onze medewerkers en honderden vrijwilligers van
Oranje vzw elke dag met hen op weg. We kiezen er al sinds 1966 voor om mensen met een beperking te integreren in gewone buurten, in de gewone samenleving.

Voor kinderen en jongeren organiseren we exclusieve vrijetijdsactiviteiten. Voor de volwassenen en senioren staan we klaar om hen te ondersteunen op vlak van wonen, dagbesteding, werken, maatschappelijk werk.

Met elke vraag gaan we op weg. Niet voor niets is ons motto: ‘Heb je een vraag? Stel ze maar.’
We richten ons vooral naar mensen die anders met hun vraag dreigen uit de boot te vallen. Voor het beantwoorden aan nieuwe, vaak schrijnende, noden hebben we uw financiële steun heel erg nodig.
Giften, duo-legaten of schenkingen bij testament zijn meer dan welkom.
Oranje is erkend voor het afleveren van een fiscaal attest