Met haar ervaring van meer dan 900 jaar humanitaire hulp is de Orde van Malta aanwezig sinds 1930. Onvermoeibaar, van het noorden tot het zuiden van het land, bundelen de leden van de Belgische Vereniging de krachten met honderden vrijwilligers voor:

  • Het emotioneel lijden te ontlasten en het dagelijkse leven te vergemakkelijken van zieken of minder mobielen door bezoeken te brengen aan ziekenhuizen en centra, recreatieve activiteiten, bedevaarten…
  • Daklozen te lepen om weer zelfvertrouwen en eigenwaardering te krijgen en om zich te reïntegreren in de maatschappij. In onze huizen van  “De Fontein” krijgen ze toegang tot elementaire hygiene (douchen, kleren wassen…) alsook verpleging en vooral een luisterend oor…
  • Aan jongeren onder de bescherming van de jeugdrechtbank en jongeren met minder mobiliteit toegang te geven tot de vreugde van de zomerkampen, weekend met de familie of zondagtrips…

Dit alles is alleen mogelijk door de vrijgevigheid van schenkers…

filigrane jeune dame au camp internat levant bras

Mogen zij van harte bedankt zijn!