OPVANG VZW, VRIJZINNIGE DIENST VOOR PLEEGZORG.

Opvang vzw is een dienst voor pleegzorg die kinderen in pleeggezinnen plaatst en begeleidt.
Soms kunnen ouders niet garant staan voor de opvoeding van hun kinderen. Dan biedt de tijdelijke plaatsing in een pleeggezin een uitkomst.
Concreet selecteren we de pleeggezinnen, en begeleiden we de plaatsing van het begin tot het einde.

Dubbele erkenning
Opvang vzw is erkend in het kader van de Bijzondere Jeugdbijstand en als dienst voor Gezinsondersteunende Pleegzorg.
De eerste erkenning laat ons toe om minderjarigen die in een problematische opvoedingssituatie opgroeien
in een pleeggezin te plaatsen en te begeleiden.
Dankzij de tweede erkenning doen we dat ook preventief. Zo voorkomen we dat een opvoedingssituatie echt uit de hand loopt.

Gegarandeerd onafhankelijk
Opvang vzw werkt vanuit een vrijzinnige, humanistische visie. We zijn dus volledig onafhankelijk van elke godsdienst of kerk.
Onze visie vertaalt zich duidelijk in onze werking: we staan open voor álle hulpvragen en pleeggezinnen.

Giften zijn welkom
Opvang vzw blijft groeien. Gevolg? De toegekende subsidies volstaan niet om voor onze pleegkinderen iets extra te doen,
bijvoorbeeld een uitstap of bijkomende ondersteuning.
Uw gift is dus van harte welkom. Ook non-profit duolegaten of legaten onder last behoren tot de mogelijkheden.

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.