Foyer nieuwe kansen creëren, in een interculturele context, voor mensen die het nodig hebben!

• Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg: maken dat anderstalige mensen, met een andere culturele achtergrond en in armoede levend,
die in contact komen met de gezondheidszorg, volledig begrepen en geholpen worden.
• Anderstalige nieuwkomers aan tewerkstelling helpen via training en begeleiding.
• Kansarme jongeren via programma’s van bijscholing, sociaal engagement en nuttige vrijetijdsbesteding maatschappelijk weerbaarder maken.
• Stimuleren van karakter vormende en groepsgeest bevorderende sportbeoefening bij jongeren in grootstedelijke kansarme wijken tijdens hun vrije tijd.