Voedsel en water, voor nu en voor later

Bevrijde Wereld ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen. Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op beter voedsel. Deze solidariteit willen we delen met kinderen, jongeren en volwassenen in eigen land, via inleefateliers, vormingen en inleefreizen.

Bevrijde Wereld investeert in het Zuiden in honderden kleinschalige projecten, afhankelijk van de noden van de lokale bevolking. Bevrijde Wereld levert een groot deel van de knowhow en de financiering. Coördinatoren en lokale partners zorgen ter plaatse voor een constante opvolging en bijsturing. Een sterke organisatie van de bevolking vormt het fundament van onze programma’s. Comités en coöperatieven zorgen voor verdere opvolging van projecten of aankoop en onderhoud van materiaal en installaties.

Bevrijde Wereld en zijn partners in West-Afrika (Senegal, Gambia, Burkina Faso, Mali en Guinee-Bissau), de Filippijnen en Bolivia leggen zich toe op de ontwikkeling van plattelandsregio’s. Ontwikkeling is voor Bevrijde Wereld niet enkel een kwestie van watervoorziening en voedselzekerheid. Ook volksgezondheid, educatie en emancipatie zijn onlosmakelijk verbonden met duurzame ontwikkeling.

Bevrijde Wereld staat voor duurzame verandering. Ook hier moeten we stappen zetten. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de realiteit uit het Zuiden. Dit doen we via inleefklassen voor lager onderwijs en inleefreizen voor jongeren en volwassenen. Ook voor vormingsactiviteiten, een documentatiecentrum, leerkrachtenvormingen en vrijwilligerswerking kan je bij Bevrijde Wereld terecht.