Educar vzw geeft vorming in de praktijk, aan mensen die allang werkloos zijn.

Gedurende 1 jaar doen ze o.a. ervaring op in het milieuvriendelijk demonteren van autowrakken en van elektronische apparatuur.
Naast de werkervaring en diverse opleidingen gaat het ook over werkattitude, competenties, eigen verantwoordelijkheid,
en wegwerken van privéproblemen. Maar eigenlijk willen we hen vooral terug goesting doen krijgen in het leven.
En via de opleiding en werkervaring ook echt perspectief: we hebben het hier immers over een
duurzame weg uit de armoede! Onze werking wordt voor 70% gesubsidieerd; de rest komt
van opbrengst van oud ijzer, en … van mensen zoals u !!!
Giften: aftrekbaar mits storting via 776-5902333-77
(rekening van Caritas Hulpbetoon vzw) met vermelding
‘instructeur Educar’. Ook duo-legaten of schenkingen bij
testament zijn welkom!
Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen