De vzw LUCIA helpt zwangere vrouwen en jonge kinderen van één- of meeroudergezinnen die in België wonen en, om welke reden ook, tijdelijk in een bestaansonzekerheid terechtgekomen zijn en in een uitzichtloze situatie dreigen weg te zakken.
De financiële ondersteuning van LUCIA is
van tijdelijke aard en gekoppeld aan begeleiding, op maat van de noden van het gezin, door een erkende sociale organisatie.