Met de steun van de Koning Boudewijstichting

Het Parlement van Donateurs is een pluralistische vereniging, zonder filosofische, ideologische of religieuze connotatie, die armoede, wanhoop en eenzaamheid in het Brussels gewest wil bestrijden. Het financiert of neemt deel aan de financiering van sociale projecten voorgelegd door verenigingen die doeltreffend terreinwerk verrichten.

Zijn werking is geïnspireerd door dat van een democratisch parlement aangezien het de leden zijn die, ter gelegenheid van „parlementaire“ zittingen, via stemming, kiezen voor de projecten die zullen ondersteund worden. Een commissie onderzoekt de voorgelegde projecten en verzekert zich vervolgens van het goede gebruik van het geld.
Het geld dat bij de leden wordt geoogst, wordt integraal aan de projecten gewijd. Men wordt “parlementair” lid door jaarlijks een bijdrage van minstens 65€ te betalen.