Eén op de tien personen heeft een handicap. Ook in het Zuiden. Voor de circa 450 miljoen mensen in ontwikkelingslanden die met een fysieke of mentale beperking
geconfronteerd worden, is het bestaan een dagelijkse strijd. Niet alleen een gevecht om te overleven, maar ook om een (even)waardige plaats in de maatschappij te krijgen. Al te vaak worden ze uitgesloten en leiden ze een geïsoleerd en armoedig leven.

Met uw steun wil Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS) personen met een handicap in het Zuiden een menswaardig bestaan geven waar iedereen recht op heeft.

PHOS probeert het lot van deze grote groep mensen te verbeteren door duidelijk te maken dat ze er bij horen en een meerwaarde bieden aan de maatschappij. Dit doen we door acties in zowel het Noorden als in het Zuiden. In België richten we ons tot de politieke leiders van ons land, tot ontwikkelingswerkers en tot iedereen die voor deze problematiek open staat. Via onze campagnes, documentatiecentrum, website (www.phos.be) en vormingen over verschillende thema’s rond handicap en ontwikkelingssamenwerking, willen we de noodzaak om personen met een handicap te betrekken bij ontwikkelingswerk duidelijk maken aan een groter publiek. Ook in het Zuiden dragen we ons steentje bij, door onze doelstellingen in de praktijk om te zetten in ons project in Rwanda.

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Actief sinds 1994