Sinds 2000 is Siddartha actief in Ethiopië. Vanuitonze christelijke spirit kiezen wij voor de allerarmsten. Projecten voor alleenstaande moeders, prostitutie uit armoede, rioolkinderen, aids-wezen, dakloze mannen en vrouwen, bouwen van toiletten, jongerenbeweging…

De visie van Siddartha op ontwikkelingshulp:
• Ethiopiërs moeten het zelf doen – En zij doen het ook schitterend!
• Niks voor niks! We spelen geen Sinterklaas!
• Vorming en opleiding zijn belangrijk!
• Op zo kort mogelijke tijd zelfstandigheid verwerven!
• Controleren en evalueren.

Wij willen heel juist weten wat er met ons geld gebeurt. Om de 7 weken evaluatie.
Siddartha begon in 1978 met een ontmoetingscentrum voor jongeren en volwassenen en wil nog steeds via vorming een levensnabije spirit aan-bieden, met een realistische aandacht voor de zwakken in onze samenleving. Daaruit groeide de keuze voor de Leefgemeenschap, een project voor sociaal- en mentaal gehandicapten. Vervolgens kregen daklozen hun thuis. Sinds 1990 gaat heel veel aandacht naar laagdrempelige centra voor druggebruikers in Diest, Leuven, Tienen en Vilvoorde.
Om de nodige financies te verzamelen is er de Wijngilde en de Klerenshop en onze jaarlijkse Siddarthafeesten. Alle vzw’s worden verzameld in de Koepel Siddartha.

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.