De aktie van de Vereniging van de Belgische Adel inzake onderlinge hulp en bijstand aan de leden wordt door de vzw Solidaritas waargenomen.
Deze heeft dus uitsluitend caritatieve doeleinde en staat de leden van de Belgische adel bij die niet meer over de nodige middelen beschikken om hun essentiële uitgaven te financieren.

De giften van 30 € en meer kunnen van de fiscale aftrekbaarheid genieten.