STG
Doelstelling
De Stichting voor Toekomstige Generaties ondersteunt duurzame ontwikkeling. Ze wil sinds 1998 een leefbare omgeving doorgeven aan toekomstige generaties door innovatieve initiatieven te ondersteunen met respect voor milieu, mens en maatschappij.
Acties:
De Stichting voor Toekomstige Generaties werft en beheert fondsen om projecten te steunen die economisch rendabel zijn en tegelijk kwaliteitsvol leven en werk bieden aan mensen zonder de grenzen van onze natuurlijke rijkdommen aan te tasten.
De Stichting is actief op drie terreinen:

  1. Naamsbekendheid geven aan gerealiseerde projecten.
    Zo organiseren we jaarlijks de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, waarbij vier genomineerden uit alle sectoren in de kijker worden geplaatst.  De prijs The Blue House daagt architecten en aannemers uit om tijdloos en betaalbaar te bouwen.
  2. Debat en dialoog op gang brengen om onze maatschappij duurzamer te kunnen organiseren.
    Een scenario voor welvaart en welzijn voor senioren anno 2030. De G1000 , waarbij burgerparticipatie voorop staat. De Higher Education and Research Awards (HERA) voor jonge academici die een duurzame oplossing over de faculteiten heen bedenken voor een maatschappelijke kwestie.
  3. Financieel en met vorming steunen van vernieuwende projecten die duurzaamheid in de praktijk omzetten.
    We participeren in meer dan 15 coöperaties. We steunen financieel en met vorming jongeren met duurzame projecten in hun woonwijk. We geven een werkkit aan organisaties die de duurzaamheidsprincipes (people, planet, participation, prosperity) in hun bedrijvigheid willen implementeren.

De Stichting heeft geen recurrente middelen onder de vorm van subsidies of rente. Onze slagkracht is dus afhankelijk van giften, sponsoring en in kleine mate subsidies. U kan een deel van uw bezittingen nalaten door middel van een testament via een bijzonder legaat. De Stichting is lid van de campagne testament.be