Hun waardigheid, onze bekommernis

Protestantse Solidariteit is een erkende NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich volop inzet voor de vele zieke en kwetsbare mensen in 5 landen van Afrika

Wat doet Protestantse Solidariteit met uw giften?

  • Strijd tegen HIV/AIDS
    PS heft een programma lopen dat instaat voor preventive en een verantwoord seksueel gedrag, opsporing en opvolging, psychosociale en economische steun aan besmette en getroffen mensen.
  • Strijd tegen lepra en tuberculose
    Onze partners in de DR Congo en Guinée zorgen voor vroegtijdige opsporing, behandeling en medische opvolging, met oog voor een mogelijke co-infectie met HIV. Zij staan ook in voor de strijd tegen stigmatisatie.
  • Steun voor de slachtoffers van seksueel geweld in oost-Congo (DRC)
    PS onthaalt en begeleidt deze slachtoffer in een process van “detraumatisatie” en reïntegratie in hun familie en de samenleving. De kinderen die geboren worden na een verkrachting, worden eveneens begeleid en gesteund om naar school te kunnen gaan.