Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Door |2017-10-04T20:23:06+00:00februari 8th, 2015|Categorieën: Adolescenten Steun en Integratie, Internationale Solidariteit, Maatschappij, Mensenrechten, Sociale integratie, Solidariteit|

Adres : Kruidtuinstraat 75 - 1210 Brussel Tel :  +32 (0) 2 225 44 00 E-mail : info@vluchtelingenwerk.be - Web : www.vluchtelingenwerk.be Bank: BE06 5230 8056 2922 - TRIOBEBB Contact: Els Keytsman (Directeur)

Planète Vie

Door |2017-10-04T20:23:25+00:00april 4th, 2013|Categorieën: Beschermen, Hulp aan, Bescherming (Hulp aan), Dieren, Dierenrechten, Dierenwelzijn, Maatschappij, Mensenrechten, Milieu, Onderwijs, Opvoeding|

“Een menselijk wezen maakt deel uit van het geheel dat door ons ‘heelal’ wordt genoemd .... een deel dat beperkt is in tijd en ruimte. Hij ervaart zijn gedachten en gevoelens als zijnde afgescheiden van de rest --een soort optische illusie van zijn bewustzijn. Deze illusie is een soort gevangenis voor ons, die ons beperkt tot onze persoonlijke wensen en tot de genegenheid voor enkele personen in onze nabijheid. Onze taak moet zijn om onszelf [...]

Protestantse Solidariteit vzw

Door |2017-10-04T20:23:25+00:00juli 9th, 2012|Categorieën: AIDS, Beschermen, Hulp aan, Gezondheid, Internationale Solidariteit, Internationale Solidariteit voor kinderen, Mensenrechten, Ontwikkelingshulp, Preventie, Vrijwilligerswerk|

Hun waardigheid, onze bekommernis Protestantse Solidariteit is een erkende NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich volop inzet voor de vele zieke en kwetsbare mensen in 5 landen van Afrika Wat doet Protestantse Solidariteit met uw giften? Strijd tegen HIV/AIDS PS heft een programma lopen dat instaat voor preventive en een verantwoord seksueel gedrag, opsporing en opvolging, psychosociale en economische steun aan besmette en getroffen mensen. Strijd tegen lepra en tuberculose Onze partners in de DR Congo [...]

CDI Bwamanda

Door |2017-10-04T20:23:26+00:00juni 20th, 2012|Categorieën: Armoede, Economie, Gezondheid, Honger, Honger, Kinderen, Solidariteit, Toegang tot Basisonderwijs|

Acties: CDI-Bwamanda streeft naar INTEGRALE STREEKONTWIKKELING in Congo CDI-Bwamanda werkt aan een leefbaar platteland in de noordelijke Evenaarsprovincie en de provincie Bandundu in Congo, waarbij het welzijn van de hele bevolking centraal staat. CDI kiest daarbij voor een multidisciplinaire aanpak, met verschillende acties op vlak van plattelandsontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg. Objectieven: - Inkomens creëren door boeren te helpen om zich beter te organiseren en hun productie te verhogen - Bouwen aan de toekomst via investeringen [...]

Atol

Door |2017-10-04T20:23:29+00:00februari 22nd, 2011|Categorieën: Armoede, Geweld tegen vrouwen, Mensenrechten, Vereniging|

Het bestrijden van armoede en ongelijkheid om te komen tot een samenleving waarin iedereen een menswaardig leven kan leiden, daar werken ATOL en haar partners aan. Om deze doelstelling te bereiken, ondersteunt ATOL boerenorganisaties, vrouwengroepen, ambachtslieden, … (= ‘basisorganisaties’) in Congo, Niger, Mali en Senegal. Samen met deze basisorganisaties bestudeert ATOL de situatie waarin ze zich bevinden en werkt ze aan capaciteiten, technieken, instrumenten en tips die de boeren- en vrouwengroepen kunnen gebruiken om zelf [...]

Memisa

Door |2017-10-04T20:23:30+00:00november 29th, 2010|Categorieën: AIDS, Armoede, Diabetes, Mensenrechten, Rechten van het kind, Rechtvaardigheid, Sociale integratie|

Objectieven 2010 : Memisa is een ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor een degelijke basisgezondheid voor iedereen. Acties: Structurele programma’s. In D.R. Congo steunen wij 36 gezondheidszones. Wij zijn ook actief in Mauritanië, India en Burundi. Microprojecten. Een beginvoorraad geneesmiddelen, klein medisch materiaal, herstellingswerken, opleidingen enz. Wij bieden noodhulp en komen tussen bij kortdurende interventies. Wij investeren vooral in de wederopbouw van de basisgezondheidszorg, ook na de kritieke fase. Campagne “Veilig Bevallen” In Congo [...]

Mamas for Africa

Door |2021-04-11T13:35:59+00:00november 2nd, 2010|Categorieën: Armoede, Honger, Onderdrukking, Ongelijkheid, Strijd tegen armoede, Uitbuiting|

  Adres: Ravenstraat 98 - 3000 Leuven  Tel: 016/20 63 43 - GSM: 0474/065245 E-mail: mamasforafrica@gmail.com Web: www.mamasforafrica.be Voorzitster: Hilde Mattelaer Verantwoordelijke giften en legaten: Christine Van Nuffel

Ga naar de bovenkant