Memisa

Door |2017-10-04T20:23:30+00:00november 29th, 2010|Categorieën: AIDS, Armoede, Diabetes, Mensenrechten, Rechten van het kind, Rechtvaardigheid, Sociale integratie|

Objectieven 2010 : Memisa is een ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor een degelijke basisgezondheid voor iedereen. Acties: Structurele programma’s. In D.R. Congo steunen wij 36 gezondheidszones. Wij zijn ook actief in Mauritanië, India en Burundi. Microprojecten. Een beginvoorraad geneesmiddelen, klein medisch materiaal, herstellingswerken, opleidingen enz. Wij bieden noodhulp en komen tussen bij kortdurende interventies. Wij investeren vooral in de wederopbouw van de basisgezondheidszorg, ook na de kritieke fase. Campagne “Veilig Bevallen” In Congo [...]

Vlaamse Diabetes Vereniging vzw

Door |2017-10-04T20:23:40+00:00november 18th, 2010|Categorieën: Diabetes|

Doelstelling: Het verbeteren van de levenskwaliteit van iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.   Acties: Diabetes is een chronische aandoening die steeds meer voorkomt in onze samenleving en nog te veel onnodig leed veroorzaakt. Vandaag is diabetes nog niet te genezen maar veel complicaties zoals blindheid, amputaties, nierfalen e.d. kunnen mits een goede behandeling en een tijdige diagnose tot een minimum worden herleid. Hiervoor is het belangrijk dat niet alleen de persoon met diabetes maar ook de samenleving correct geïnformeerd wordt [...]

Ga naar de bovenkant