Doelstelling:
Het verbeteren van de levenskwaliteit van iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt.

 

Acties:
Diabetes is een chronische aandoening die steeds meer voorkomt in onze samenleving en nog te veel onnodig leed veroorzaakt. Vandaag is diabetes
nog niet te genezen maar veel complicaties zoals blindheid, amputaties, nierfalen e.d. kunnen mits een goede behandeling en een tijdige diagnose tot
een minimum worden herleid.
Hiervoor is het belangrijk dat niet alleen de persoon met diabetes maar ook de samenleving correct geïnformeerd wordt over deze chronische aandoening.
Alle negatieve gevolgen voor mensen met diabetes uit deze samenleving bannen dat is de uitdaging waar de vereniging ook vandaag voor staat.
Wij willen dit waarmaken door:
• het stimuleren van preventie van diabetes
• bevorderen van vroegtijdige diagnose van diabetes
• bevorderen van de preventie van complicaties door optimalisatie van de behandeling en de begeleiding van mensen met diabetes en door stimulatie van zelfzorg
• bestrijden van sociale hinderpalen
• stimuleren van wetenschappelijk onderzoek over diabetes
• lotgenotencontact aan te bieden ook op lokaal niveau, waarvoor 26 plaatselijke afdelingen zijn opgericht overal in Vlaanderen.
Wij willen diabetes een gezicht geven in onze samenleving, zodat niemand meer omwille van zijn aandoening gediscrimineerd wordt.
En de toegang tot een kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen toegangkelijk is.

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.