Objectieven 2010 :
Memisa is een ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking die ijvert voor een degelijke basisgezondheid voor iedereen.

Acties:

Structurele programma’s. In D.R. Congo steunen wij 36 gezondheidszones. Wij zijn ook actief in Mauritanië, India en Burundi.
Microprojecten
. Een beginvoorraad geneesmiddelen, klein medisch materiaal, herstellingswerken, opleidingen enz.
Wij bieden noodhulp en komen tussen bij kortdurende interventies. Wij investeren vooral in de wederopbouw van de basisgezondheidszorg, ook na de kritieke fase.

Campagne “Veilig Bevallen”
In Congo sterft 1 op 13 vrouwen t.g.v. zwangerschap of bevalling. Memisa voert de strijd tegen moedersterfte.

Hoop doet leven. Over de dood heen. Eén iets is zeker in ons leven: er komt een dag dat we er niet meer zullen zijn. En toch kunt u voor de wereld nog heel wat betekenen. Met een legaat aan Memisa geeft u mannen, vrouwen en kinderen in het Zuiden hoop op leven. Letterlijk. U leeft verder in de schittering van hun ogen.

Gemachtigd om legaten en fiscaal aftrekbare giften te ontvangen.

Bevoegd Instituut sinds 1988.

 Objectifs 2010 :
Memisa est une ONG de coopération médicale spécialisée dans les soins de santé primaires. Un objectif : l’accès pour tous à des soins de santé essentiels de qualité.

Actions :
Programmes structurels :
En RD du Congo, Memisa soutient 36 zones de santé. Memisa est également active en Mauritanie, en Inde et au Burundi.
Projets ponctuels : Memisa apporte son soutien en termes de matériel médical, de gestion d’un stock de médicaments, de travaux de réhabilitation, de fi nancement de formations, etc.
Aide d’urgence : Memisa privilégie la réhabilitation des structures de soins de santé.

Campagne “Accoucher à moindres risques “ En RD du Congo, 1 maman sur 13 meurt des suites de sa grossesse ou de l’accouchement. Memisa lutte contre la mortalité maternelle.
Et si vous laissiez en héritage des vies sauvées …

Habilitée à recevoir des legs et à délivrer des attestations fiscales. Institution agréée depuis 1988.