“Een menselijk wezen maakt deel uit van het geheel dat door ons ‘heelal’ wordt genoemd …. een deel dat beperkt is in tijd en ruimte. Hij ervaart zijn gedachten en gevoelens als zijnde afgescheiden van de rest –een soort optische illusie van zijn bewustzijn.
Deze illusie is een soort gevangenis voor ons, die ons beperkt tot onze persoonlijke wensen en tot de genegenheid voor enkele personen in onze nabijheid. Onze taak moet zijn om onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door het verbreden van onze cirkel van compassie en alle levende wezens en het geheel van de natuur in haar schoonheid te omarmen.”     Albert Einstein

Affiche LoveMEAtender NL

Planète-Vie, oorspronkelijk genaamd V.N.S (Vereniging voor een Nieuwe Samenleving vzw), werd opgericht in 1985 op initiatief van senator ROLAND GILLET.
Als overkoepelende beweging voor de bescherming en het welzijn van dieren in België, werden haar belangen sinds 1996 uitgebreid met de verhouding tussen «economie en de levende wereld».

Het doel van Planeet-leven bestaat uit het terugvinden van de betekenis van de relatie tussen dier, mens en leven, beschouwd in hun natuurlijke of artificiële leefwereld.

Ze streeft naar het verhogen van het individueel en collectief bewustzijn.

Tot slot versterkt ze de ethische dimensie in de debatten tussen economische en sociale actoren.

Hoe?
• Door de publicatie van boeken en documentaires
• Door het organiseren van reeksen van lezingen, gevolgd door debatten
• Door een actieve deelname aan de specialistenwerking van nationale en internationale commissies
• Door lobbywerk bij nationale adviesorganen en Europese structuren (Commissie en Parlement)