Het bestrijden van armoede en ongelijkheid om te komen tot een samenleving waarin iedereen een menswaardig leven kan leiden, daar werken ATOL en haar partners aan. Om deze doelstelling te bereiken, ondersteunt ATOL boerenorganisaties, vrouwengroepen, ambachtslieden, …
(= ‘basisorganisaties’) in Congo, Niger, Mali en Senegal.

Samen met deze basisorganisaties bestudeert ATOL de situatie waarin ze zich bevinden en werkt ze aan capaciteiten, technieken, instrumenten en tips die de boeren- en vrouwengroepen kunnen gebruiken om zelf duurzame oplossingen te vinden voor hun problemen.

Het zelfvertrouwen van de basisorganisaties neemt toe en ze gaan meer en meer geloven in hun eigen kennen en kunnen. Daardoor slagen de vrouwen er bijvoorbeeld in hun zeep te verkopen aan een betere prijs en durven de boeren een gesprek aan te gaan met de (lokale) overheid om de wegen te verbeteren zodat hun producten op tijd bij de consument aankomen.

In België bouwt ATOL een bibliotheek uit en beheert ze drie digitale collecties (via internet): ATOL-collectie (documenten en filmpjes over ontwikkelingssamenwerking), delicious (websites over ontwikkelingssamenwerking) en Lokombe (documenten en fi lmpjes over Congo).

ATOL werkt op de volgende thema’s:

• Sociale en solidaire economie: boeren, vrouwen, … verenigen zich om samen een economische activiteit uit te oefenen. De winst gebruiken ze om de levensomstandigheden van de groep te verbeteren (bv: dokterskosten, schoolgeld, …);

• Empowerment: basisorganisaties worden sterker, hebben meer capaciteiten en geloven in zichzelf. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen voor hun problemen en worden zo minder afhankelijk van anderen;
• Milieu;
• Gender: aandacht voor vrouwen én mannen;
• Levenslang leren om de moeilijkheden nu en in de toekomst het hoofd te bieden, zonder de fouten te maken die anderen reeds maakten.

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Vereniging erkend sinds 1976

Het bestrijden van armoede en ongelijkheid om te komen tot een samenleving waarin iedereen een menswaardig leven kan leiden, daar werken ATOL en haar partners aan. Om deze doelstelling te bereiken, ondersteunt ATOL boerenorganisaties, vrouwengroepen, ambachtslieden, …
(= ‘basisorganisaties’) in Congo, Niger, Mali en Senegal.

Samen met deze basisorganisaties bestudeert ATOL de situatie waarin ze zich bevinden en werkt ze aan capaciteiten, technieken, instrumenten en tips die de boeren- en vrouwengroepen kunnen gebruiken om zelf duurzame oplossingen te vinden voor hun problemen.

Het zelfvertrouwen van de basisorganisaties neemt toe en ze gaan meer en meer geloven in hun eigen kennen en kunnen. Daardoor slagen de vrouwen er bijvoorbeeld in hun zeep te verkopen aan een betere prijs en durven de boeren een gesprek aan te gaan met de (lokale) overheid om de wegen te verbeteren zodat hun producten op tijd bij de consument aankomen.

In België bouwt ATOL een bibliotheek uit en beheert ze drie digitale collecties (via internet): ATOL-collectie (documenten en filmpjes over ontwikkelingssamenwerking), delicious (websites over ontwikkelingssamenwerking) en Lokombe (documenten en fi lmpjes over Congo).

ATOL werkt op de volgende thema’s:

• Sociale en solidaire economie: boeren, vrouwen, … verenigen zich om samen een economische activiteit uit te oefenen. De winst gebruiken ze om de levensomstandigheden van de groep te verbeteren (bv: dokterskosten, schoolgeld, …);

• Empowerment: basisorganisaties worden sterker, hebben meer capaciteiten en geloven in zichzelf. Ze gaan zelf op zoek naar oplossingen voor hun problemen en worden zo minder afhankelijk van anderen;
• Milieu;
• Gender: aandacht voor vrouwen én mannen;
• Levenslang leren om de moeilijkheden nu en in de toekomst het hoofd te bieden, zonder de fouten te maken die anderen reeds maakten.

Bevoegd om fiscaal aftrekbare giften te ontvangen. Vereniging erkend sinds 1976