Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel?

Het fiscaal attest vermeldt het totale bedrag dat u in het voorgaande jaar schonk aan een vereniging. Met het attest kan u uw bijdrage aftrekken van uw totaal netto inkomen. Onderstaande voorbeelden (*) geven u een indicatie van het fiscale voordeel dat u geniet. Merk op dat de tabellen geen rekening houden met de gemeentebelasting en de bijdrage aan de sociale zekerheid.

Gezamenlijk belastbaar inkomen U geeft € 40 in % Uw belastingsvoordeel
0,01 – 7290 25% € 7,5
7290,01 – 10380 30% € 9
10380,01 – 17300 40% € 12
17300,01 – 31700 45% € 13,5
meer dan – 31700 50% € 15

Voor welk fiscaal jaar ontvang ik een attest?

Een fiscaal attest geldt voor de betalingen die de vereniging ontvangt op haar rekening(en) in de loop van het fiscaal jaar. Bijvoorbeeld

U doet een gift op 30 december 2008.
De betaling staat op onze rekening…

  • op 31 december 2008. Het fiscaal attest wordt uitgereikt in 2009.
  • op 2 januari 2009. Het fiscaal attest wordt uitgereikt in 2010.

Voor meer Inlichtingen: www.fiscus.fgov.be
AOIF – Centrale Administratie Directie I /6B (2347000)
DIRECTIE I/6B (erkende VZW, giften)
Koning AlbertII laan 33 (NORTH GALAXY) bus 25
1030 Schaarbeek
Tel: 0257/623 69 (FR & NL)
Fax: 0257/952 59