In het hart van Brussel streven we met VZW Vrienden van het Huizeke naar een wereld waar iedereen gelijke kansen en welzijn geniet.

Wij geloven in het versterken van de stemmen van degenen die vaak het zwijgen wordt opgelegd. Onze focus ligt op het betrekken van mensen in armoede, het verhogen van hun zelfredzaamheid en het samen bouwen aan een samenleving waar ze zich betrokken voelen.

 

Onze 4 activiteiten : buurthuis ; Vereniging waar Armen het Woord nemen ; schoolpoortwerking/brugfiguren ; residentiële opvang en psychosociale begeleiding van dak- en thuisloze tbc patiënten.

Adres : Vossenplein 23 – 1000 Brussel

Tel. : 02/511.15.77 – Contactpersoon : Kris Raemdonck (coördinatrice)

Email : info@vrienden-huizeke.be

Website : https://www.vriendenvanhethuizeke.be

Je kan ons ook terugvinden op Facebook en LinkedIn.