Algemeen legaat

… voor al uw bezittingen

Bij een algemeen legaat, laat u al uw bezittingen na aan één persoon of organisatie. Het kan ook gaan om meerdere begunstigden, maar het gaat over heel uw vermogen Rode Kruis, dan maakt u het Rode Kruis tot algemeen legataris of erfgenaam.

[box type=”info”] Deze formulering volstaat dan:

Ik, ondergetekende (naam, voornaam, adres, geboortedatum, eventueel rijksregisternummer) maak vandaag mijn testament op. Ik herroep uitdrukkelijk alle testamenten en wilsbeschikkingen die ik vroeger zou gemaakt hebben en laat al mijn roerende en onroerende goederen na aan …….die ik aanstel als algemeen legataris.

Dit moet gevolgd worden door de datum en uw handtekening.[/fusion_content_box][/fusion_content_boxes]