Solidariteit

Home/Solidariteit

Orde van Malta

By |2017-10-04T20:23:25+00:00juli 9th, 2012|Categories: Adolescenten Steun en Integratie, Armoede, Bejaarden, Gehandicapten, Solidariteit|

Met haar ervaring van meer dan 900 jaar humanitaire hulp is de Orde van Malta aanwezig sinds 1930. Onvermoeibaar, van het noorden tot het zuiden van het land, bundelen de leden van de Belgische Vereniging de krachten met honderden vrijwilligers voor: Het emotioneel lijden te ontlasten en het dagelijkse leven te vergemakkelijken van zieken of minder mobielen door bezoeken te brengen aan ziekenhuizen en centra, recreatieve activiteiten, bedevaarten… Daklozen te lepen om weer zelfvertrouwen en [...]

Foyer vzw

By |2017-10-04T20:23:26+00:00juni 20th, 2012|Categories: Solidariteit|

      Foyer nieuwe kansen creëren, in een interculturele context, voor mensen die het nodig hebben! • Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg: maken dat anderstalige mensen, met een andere culturele achtergrond en in armoede levend, die in contact komen met de gezondheidszorg, volledig begrepen en geholpen worden. • Anderstalige nieuwkomers aan tewerkstelling helpen via training en begeleiding. • Kansarme jongeren via programma’s van bijscholing, sociaal engagement en nuttige vrijetijdsbesteding maatschappelijk weerbaarder maken. • Stimuleren [...]

CDI Bwamanda

By |2017-10-04T20:23:26+00:00juni 20th, 2012|Categories: Armoede, Economie, Gezondheid, Honger, Honger, Kinderen, Solidariteit, Toegang tot Basisonderwijs|

Acties: CDI-Bwamanda streeft naar INTEGRALE STREEKONTWIKKELING in Congo CDI-Bwamanda werkt aan een leefbaar platteland in de noordelijke Evenaarsprovincie en de provincie Bandundu in Congo, waarbij het welzijn van de hele bevolking centraal staat. CDI kiest daarbij voor een multidisciplinaire aanpak, met verschillende acties op vlak van plattelandsontwikkeling, onderwijs en gezondheidszorg. Objectieven: - Inkomens creëren door boeren te helpen om zich beter te organiseren en hun productie te verhogen - Bouwen aan de toekomst via investeringen [...]

Bevrijde Wereld

By |2017-10-04T20:23:26+00:00april 19th, 2012|Categories: Armoede, Honger, Solidariteit|

 Voedsel en water, voor nu en voor later Bevrijde Wereld ondersteunt de armste boerenfamilies in Bolivia, West-Afrika en de Filippijnen. Dankzij kleinschalige projecten zoals groentetuinen, rijstvelden en waterputten werken we samen aan hun recht op beter voedsel. Deze solidariteit willen we delen met kinderen, jongeren en volwassenen in eigen land, via inleefateliers, vormingen en inleefreizen. Bevrijde Wereld investeert in het Zuiden in honderden kleinschalige projecten, afhankelijk van de noden van de lokale bevolking. Bevrijde Wereld [...]

Solidaritas vzw

By |2017-10-04T20:23:30+00:00november 29th, 2010|Categories: Armoede, Gezin, Solidariteit|

De aktie van de Vereniging van de Belgische Adel inzake onderlinge hulp en bijstand aan de leden wordt door de vzw Solidaritas waargenomen. Deze heeft dus uitsluitend caritatieve doeleinde en staat de leden van de Belgische adel bij die niet meer over de nodige middelen beschikken om hun essentiële uitgaven te financieren. De giften van 30 € en meer kunnen van de fiscale aftrekbaarheid genieten. Adres: 25 Avenue Franklin Rooseveltlaan -1050 Brussel Tel: 02 642 25 20 Fax: 02 642 [...]

Siddartha

By |2017-10-04T20:23:31+00:00november 26th, 2010|Categories: Armoede, Druggebruikers (Hulp aan), Drugs, Ontwikkelingshulp|

Sinds 2000 is Siddartha actief in Ethiopië. Vanuitonze christelijke spirit kiezen wij voor de allerarmsten. Projecten voor alleenstaande moeders, prostitutie uit armoede, rioolkinderen, aids-wezen, dakloze mannen en vrouwen, bouwen van toiletten, jongerenbeweging… De visie van Siddartha op ontwikkelingshulp: • Ethiopiërs moeten het zelf doen – En zij doen het ook schitterend! • Niks voor niks! We spelen geen Sinterklaas! • Vorming en opleiding zijn belangrijk! • Op zo kort mogelijke tijd zelfstandigheid verwerven! • Controleren en evalueren. Wij willen heel [...]